Uslovi korišćenja i prodaje

Dragi naši kupci,

Želimo da vas obavestimo o uslovima korišćenja i prodaje pri kupovini robe putem našeg internet sajta tgroupco.co.rs. Vaša satisfakcija nam je od najvećeg značaja, stoga želimo da budete informisani o sledećem:

Prodaja robe putem našeg internet sajta se vrši u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, kao deo registrovane delatnosti našeg privrednog društva T Group Co. d.o.o. Ukoliko imate reklamaciju, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese office@tgroupco.co.rs.

Na našem sajtu tgroupco.co.rs možete pronaći sve relevantne informacije o proizvodima koje nudimo.

Kupovina preko naše internet prodavnice se smatra prodajom na daljinu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Roba koju prodajemo poseduje sve potrebne karakteristike za njenu redovnu upotrebu u skladu sa namenom, kako je definisano u Deklaraciji.

Cene proizvoda su naznačene uz svaki artikal i uključuju PDV.

Usluga isporuke robe je obezbeđena, a roba će vam biti dostavljena u roku od 3 dana putem kurirske službe, prema uslovima navedenim na ovoj stranici u sekciji „Isporuka“.

Periodično nudimo posebne cenovne pogodnosti i akcijske prodaje. Uslovi za takve ponude su jasno istaknuti na našem internet sajtu tgroupco.co.rs.

Načini plaćanja uključuju gotovinsko plaćanje pri isporuci ili plaćanje putem istaknutih platnih kartica tokom procesa kupovine na sajtu.

Kada kreirate porudžbenicu pritiskom na dugme „POTVRDI“, prihvatate obavezu plaćanja za naručenu robu.

U slučaju da primite robu koja nije u skladu sa ugovorom, imate pravo da od prodavca zahtevate otklanjanje nesaobraznosti bez dodatnih troškova, popravku, zamenu, umanjenje cene ili raskid ugovora za tu robu. Sve troškove neophodne da se roba dovede u sklad sa ugovorom, kao što su rad, materijal, preuzimanje i isporuka, snosi naša firma T Group Co. d.o.o.

Ukoliko želite da zamenite kupljeni proizvod za drugi artikal iste, veće ili manje cenovne kategorije, možete to učiniti u roku od 14 dana.Imate pravo da odustanete od ugovora i zatražite povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za određenu robu, u roku od 14 dana. Detalje o tome kako ostvariti to pravo možete pronaći na stranici „Pravo na odustajanje“.

Ukoliko imate reklamaciju na proizvod koji je kupljen putem naše online prodavnice, možete je izjaviti čak i ako je proizvod već korišćen, u skladu sa našim procedurama za reklamacije za online kupovinu.

NAPOMENE O REKLAMACIJAMA

Reklamacije zbog nesaobraznosti robe:
Ukoliko primetite da kupljeni proizvod nije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, molimo vas da nas obavestite putem telefona ili e-maila. Na vašu reklamaciju ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku, najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

Reklamacije na oštećenje u transportu:
Ukoliko primetite vidljiva oštećenja na pakovanju proizvoda prilikom isporuke, molimo vas da odmah prijavite kuriru. Svako oštećenje prilikom transporta mora biti prijavljeno u roku od 24 sata od prijema robe.

Reklamacije na pogrešne podatke ili vrstu robe:
Ukoliko primetite da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili da podaci na računu nisu tačni, molimo vas da nas kontaktirate telefonom ili putem e-maila u roku od 24 sata od prijema pošiljke. U najkraćem mogućem roku ćemo odgovoriti na vašu reklamaciju i obavestiti vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave.

Preuzmite reklamacioni list OVDE.

VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Jedan od načina za ostvarivanje potrošačkih prava jeste vansudsko rešavanje sporova. Ukoliko potrošač nije zadovoljan ishodom rešavanja reklamacije koju je uložio trgovcu, potrošački spor se može rešiti vansudskim putem uz pomoć trećeg lica koje, u skladu sa Zakonom i zaštiti potrošača, mora biti:

 • neutralno,
 • nezavisno i
 • nepristrasno.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je postupak predviđen za rešavanje svih vrsta potrošačkih sporova, bez obzira na vrstu i vrednost spora, a postupak je:

 • brz,
 • efikasan i
 • potpuno poverljiv.


Treće lice koje posreduje u postupku rešavanja spora između potrošača i trgovca je telo za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koje pomaže stranama u sporu da pronađu konstruktivno i kompromisno rešenje. Ova tela moraju ispuniti propisane uslove da bi se upisala na Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koju sačinjava i javno objavljuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. U svom radu moraju slediti određena pravila i kriterijume kako bi strane u sporu imale istu mogućnost argumentacije, ali i pravovremene informacije koje se tiču kako eventualnih troškova, tako i pravnih posledica ishoda vansudskog rešavanja potrošačkog spora. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija finansira rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova isplatom finansijskih sredstava po završenom postupku.

 • Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkihLista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova dostupna je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva na sledećem linku.
 • Tok postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora
 • Potrošač je prethodnio izjavio reklamaciju trgovcu
 • Potrošač, neposredno preko pošte ili elektronskim putem dostavlja predlog Ministarstvu,
 • Ministarstvo prosleđuje predlog telu za vansudsko rešavanje potrošačkog spora, najbližem mestu prebivališta potrošača ili telu za koje je Ministarstvo proceni da će postupak rešiti na najefikasniji način.


Telo za vansudsko rešavanje potrošačkog spora odlučuje o opravdanosti predloga u roku od 15 dana od dana prijema predloga.

Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova

Postupak vansudskog rešavanja sporova okončava se:

 • preporukom o načinu rešavanja potrošačkog spora
 • zaključenjem sporazuma o rešavanju spora
 • odlukom tela da se postupak obustavlja, jer dalje vođenje nije celishodno

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Ukoliko želite da zatražite povraćaj sredstava, molimo vas da nas kontaktirate putem telefona ili da nam pošaljete e-mail na adresu office@tgroupco.co.rs. U poruci nam navedite broj računa/otpremnice, vaš JMBG (opciono), broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate taj račun.

Nakon što nam dostavite potrebne podatke, pripremićemo dokumentaciju koja će vam biti poslata na e-mail adresu koju ste koristili prilikom kreiranja porudžbine. U toj dokumentaciji će biti detaljno objašnjena procedura za povraćaj sredstava.

Važno je napomenuti da povraćaj sredstava vršimo isključivo putem uplate na dinarski tekući račun i nije moguće slanje novca po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio putem platne kartice, bez obzira na razlog vraćanja, Tgroup Co d.o.o će izvršiti povraćaj isključivo putem VISA, EC/MC,Maestro, Dina i AMEX metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Molimo vas da ne šaljete poručeni artikal na adrese koje su navedene na računu-otpremnici bez prethodnog kontakta i dogovora sa našim operaterima u Online prodavnici, kako biste izbegli nepotrebne troškove. Ukoliko se paket vrati pošiljaocu o trošku pošiljaoca, bez prethodnog dogovora, nećemo moći da izvršimo povraćaj sredstava.

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Želimo da vas obavestimo da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014), kupovina putem naše prodajne internet stranice tgroupco.co.rs smatra prodajom na daljinu.

Prema ovom zakonu, imate pravo da odustanete od ugovora u roku od 14 dana od dana kada vam je proizvod isporučen, ukoliko ste potrošač (fizičko lice koje kupuje proizvod za lične potrebe, a ne u poslovne svrhe). Niste obavezni da navedete razloge zbog kojih odustajete prilikom obaveštenja o odustanku.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora ima pravnu snagu od dana kada ga pošaljete trgovcu. Možete preuzeti Obrazac/Izjavu o odustanku OVDE.

Ukoliko odlučite da odustanete od ugovora, imate pravo na povraćaj novca ili zamenu za drugi proizvod. Nakon što primimo proizvod i utvrdimo da je neoštećen i ispravan, izvršićemo povraćaj novca.

Molimo vas da proizvod vratite odmah, najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja Obrazca/Izjave o odustanku. Nakon isteka tog roka, više nećemo moći da prihvatimo vraćanje proizvoda.

Prilikom povraćaja proizvoda, obavezno je da bude u ispravnom i nekorišćenom stanju, sa originalnom neoštećenom ambalažom, uz priložen račun-otpremnicu koju ste dobili prilikom porudžbine.

Po prijemu proizvoda, proverićemo da li je ispravan i neoštećen. Napominjemo da ste vi odgovorni za eventualne neispravnosti ili oštećenja proizvoda koja su nastala usled nepravilnog rukovanja proizvodom. To znači da snosite odgovornost za umanjenu vrednost proizvoda koja proističe iz neadekvatnog rukovanja, odnosno prekoračivanja onoga što je neophodno da bi se utvrdile njegove priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko utvrdimo da su se neispravnost ili oštećenje proizvoda dogodili zbog vaše krivice, zadržaćemo povraćaj novca i proizvod će vam biti vraćen na vaš trošak.

Trgovac je obavezan da vam vrati iznos koji ste platili po osnovu ugovora, bez odlaganja, najkasnije u roku od 14 dana od prijema vaše izjave o odustanku i vraćenog proizvoda.

Troškove vraćanja proizvoda i povraćaja novca snosi kupac, osim u slučajevima kada je primljen neispravan ili pogrešan artikal.

ISPORUKA

Period obrade porudžbine je 3 radna dana. Za sve porudžbine kreirane petkom i vikendom ili državnim praznicima, isporuku možete da očekujete u roku od 5 dana.

Roba se dostavlja na području cele Srbije. Dostavu vrši kurirska služba POST EXPRESS na adresu koju ste naveli u periodu od 08-17h radnim danima. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošike. U ovom slučaju Vas molimo da nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na office@tgroupco.co.rsi navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Kurirska služba svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Ukoliko kurir ne pronađe kupca na adresi navedenoj u porudžbenici, isti će Vas pozovati na telefon koji je naveden prilikom kreiranja porudžbenice i ugovoriti novi termin isporuke. Ako kupac ne uzvratiti poziv ili ga kurir ne pronađe na adresi ni nakon novog termina isporuke, pošiljka se vraća prodavcu.

Ukoliko dođe do vraćanja pošiljke usled neuspele dostave krivicom kupca, Prodavac će obavestiti kupca da je ugovor o kupoprodaji robe raskinut i ukoliko je roba plaćena unapred, pozvati ga da istakne zahtev za povraćaj kupoprodajne cene, umanjen za troškove pokušanog dostavljanja.

Kupac je obavezan da prilikom preuzimanja proizvoda potpiše otpremnicu, koju kurirska služba uzima kao potvrdu o preuzimanju poručenih proizvoda.

Cena isporuke
Troškovi transporta i dostave se naplaćuju po cenovniku kurirske službe POST EXPRESS ili DEXPRESS pouzećem prilikom dostave paketa.
Cenovnik POST EXPRESS možete pogledati na linku.
Cenovnik DEXPRESS možete pogledati na linku.

NAPOMENA:
Klikom na dugme „POTVRDI“ prilikom potvrde porudžbine, slažete se sa uslovima isporuke.

NAČINI PLAĆANJA

Imamo nekoliko načina plaćanja dostupnih za poručivanje proizvoda putem naše internet prodavnice:

Plaćanje pouzećem:

Prilikom preuzimanja porudžbine koju ste napravili na našem sajtu tgroupco.co.rs, možete platiti gotovinom u dinarima kuriru naše partnerske kurirske službe koji vam donosi pošiljku.
Plaćanje karticama:

Pri online kupovini, možete platiti svoju narudžbinu koristeći Visa, Visa Electron, MasterCard, Amex ili Maestro platnu karticu.
Prilikom odabira ovog načina plaćanja, bićete preusmereni na sigurnu stranicu Banke Intesa koja podržava online plaćanje. Vaši podaci o platnoj kartici neće biti dostupni našem sistemu.
Prenos poverljivih podataka se vrši kriptovanim SSL protokolom i PKI sistemom, najmodernijim kriptografskim tehnologijama.
Kompletan proces naplate se odvija na stranicama banke, a prodavac nema pristup podacima o vašoj platnoj kartici.
Napomena: Plaćanje je moguće samo u dinarima (RSD), a prihvataju se platne kartice domaćih i inostranih banaka. Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Republike Srbije, na adresi koju ste naveli u porudžbini. Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje.

ZAMENA VELIČINE I ZAMENA ARTIKLA ZA DRUGI

Ukoliko želite zameniti proizvod za drugi, to možete učiniti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke, pod uslovom da proizvod nije oštećen ili korišćen. Troškove vraćanja robe snosi kupac, a nije obavezno navoditi razloge zamene.

U slučaju da proizvod ne odgovara navedenoj specifikaciji ili ima defekt, obavezujemo se da vam zamenimo proizvod ispravnim primerkom, pri čemu snosimo sve troškove. Važno je napomenuti da garancija ne pokriva defekte nastale nepravilnom upotrebom.

Ako želite zameniti proizvod zbog veličine, prodavac će izvršiti zamenu ako je željeni proizvod dostupan na stanju. U slučaju da traženi proizvod nije dostupan, prodavac će ponuditi zamenu za drugi proizvod po vašem izboru, uz eventualnu doplatu ili povraćaj razlike u ceni. Ako zamena nije moguća, prodavac će vam vratiti novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

U slučaju prihvaćene reklamacije, prodavac snosi sve troškove transporta.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.