Garancija i servis

O’Clock (ovlašćeni servis)

Čumićevo sokače lok.27
11000 Beograd
011/3239-337

Radno vreme
Ponedeljak – petak: 9:00 – 19:00
Subota: 9:00 – 16:00

GARANCIJA

Sve satove i nakit koje distribuira T Group Co. pokriva međunarodna garancija proizvođača u trajanju od dve godine od dana kupovine. Zakon o zaštiti potrošača Republike Srbije takođe nalaže rok od dve godine za takozvanu saobraznost robe. Uz svaki kupljeni proizvod, T Group daje produženu garanciju na 25 meseci u svojim radnjama i ovlašćenim maloprodajama. Sva navedena prava i obaveze se odnose na tržište Republike Srbije. Molimo kupce koji su naše proizvode kupili u Crnoj Gori i Makedoniji da provere svoja zakonska prava i obaveze koji važe u njihovim državama.

KAKO DA ZNAM IMAM LI PRAVO NA GARANCIJU?

Uz svaki proizvod koji distribuiramo, bilo da je kupljen u radnjama T Group ili u ovlašćenim maloprodajama, dobija se garantni list koji mora biti ispunjen i overen. Sačuvani fiskalni račun, original ili kopija, obezbeđuju ostvarivanje prava potrošača u smislu važećeg Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije. Potvrda o saobraznosti proizvoda se ne izdaje jer je već ugrađena u zakon.

ŠTA NE POKRIVA GARANCIJA?

Zakonska saobraznost proizvoda, međunarodna garancija proizvođača, kao i produžena garancija T Group, ne pokrivaju kvarove niti oštećenja nastale usled nepravilnog rukovanja, nepažnje kupca, nesrećnog slučaja ili dejstva više sile, kao što su pad, udarac, mehaničko oštećenje, izlaganje vlazi, vodi, hemijskim agensima, suncu, toploti i slično. 
Takođe, garancija ne pokriva zaprljanost proizvoda, prirodne promene koje mogu nastati na nekim materijalima – oksidaciju i patiniranje metala, starenje kožnih delova – održavanje mehaničkih satnih mehanizama ili baterije u kvarcnim satnim mehanizmima.
Vrstu i uzrok kvara utvrđuje ovlašćeni servis.
Uputstvo za korišćenje i održavanje se dobija uz svaki kupljeni proizvod. Kako da vaš sat ili nakit što duže traju i zadrže besprekoran izgled, možete pročitati ovde.

ŠTA POKRIVA GARANCIJA?

Zakonska saobraznost proizvoda, međunarodna garancija proizvođača, kao i produžena garancija T Group, štite kupce od eventualnih grešaka u proizvodnji i materijalu koje nisu bile vidljive prilikom kupovine, već su se pokazale naknadno, tokom korišćenja a nisu uzrokovane od strane kupca, nesrećnim slučajem ili dejstvom više sile.
Kod satova, kvarovi i greške mogu biti na mehanizmu, kućištu, staklu, narukvici ili kaišu, materijalu, sitnim pokretnim i nepokretnim delovima i dekoraciji.
Kod nakita i naočara, greške mogu biti na materijalu, finišu, kamenju, mehaničkim delovima i staklu.

KAKO DA OSTVARIM PRAVA IZ GARANCIJE?

Proizvod na kome je nastala ili uočena greška je potrebno odneti na prodajno mesto gde je kupljen, u originalnom pakovanju, i uz njega priložiti garantni list i fiskalni račun. Proizvod ćemo o našem trošku odmah uputiti u ovlašćeni servis koji utvrđuje da li su kvar ili oštećenje nastali u proizvodnji ili su uzrokovani od strane kupca. Ovlašćeni servis zatim izdaje pisanu izjavu o vrsti i uzroku kvara, odnosno oštećenja.
Ukoliko je u pitanju fabrička greška, ovlašćeni servis će otkloniti grešku u zakonskom roku. U suprotnom, ovlašćeni servis će izaći u susret kupcu tako što će ponuditi opravku ili otklanjanje oštećenja po ceni koju će unapred saopštiti kupcu, kako bi se proizvod vratio u pređašnje funkcionalno ili estetsko stanje.
Ukoliko smatrate da ste na bilo koji način oštećeni ili da su Vaša prava povređena, kontaktirajte nas kako bismo dogovorom rešili eventualni nesporazum. Ukoliko to ne bude moguće, nadležna je Republička tržišna inspekcija.

KOJI SU ZAKONSKI ROKOVI GARANCIJE?

Ovlašćeni servis je dužan da u roku od osam dana od reklamacije izda pisanu potvrdu o vrsti i uzroku kvara i da je saopšti kupcu.
Ukoliko je reč o fabričkoj grešci, ovlašćeni servis je dužan da je otkloni najkasnije u roku od 45 dana. Iako reklamacije rešavamo u najkraćem mogućem roku, često je potrebno dodatno vreme unutar ovog roka da bi se rezervni delovi naručili od proizvođača i dopremili u servis.
Ukoliko se fabrička greška ne otkloni u roku od 45 dana, kupac ima pravo da zahteva potpuno isti, nov proizvod ili povraćaj novca.
U slučaju fabričke greške nastale u prvih šest meseci, kupac ima pravo da odbije opravku i da zahteva nov zamenski proizvod.

NA ČIJI TERET PADAJU TROŠKOVI GARANCIJE?

U slučaju reklamacije, kupac jedino ima obavezu da o svom trošku dostavi proizvod na prodajno mesto gde je kupljen i da ga kasnije odatle preuzme. Troškove transporta proizvoda u ovlašćeni servis, pregled i potvrdu ovlašćenog servisa, kao i povratni transport do prodajnog mesta, u svakom slučaju snosimo mi.
Ukoliko je reč o otklanjanju fabričke greške, kupac ne snosi nikakve troškove osim dostavljanja i preuzimanja proizvoda.
Ukoliko je reč o opravci koja nije obuhvaćena garancijom, kupac snosi samo cenu opravke koja mu je unapred saopštena i koju je prihvatio.